Рекламна къща за уеб дизайн, оптимизация, фотосесии и обработка на снимки, вътрешен и външен обемен дизайн на сгради, рекламни табели, пана, билбордове, светещи и несветещи, печат и предпечатна подготовка, брошури, каталози, календари, визитки, етикети, пвц фолио и винил, облепяне на фирмени автомобили, сувенири и нестандартни решения за вашия бизнес, фирмено лого.
Радио реклама , Телевизионна реклама ,изработка на рекламни радио клипове и изработка на телевизионни клипове 
игрални , 3 D  анимация . Медия планиране и реализация на рекламна кампания .Маркетингови и пазарни проучвания .

Advertising house for web design, optimization, photo sessions and pictures treatment, inner and outer volumetric design of buildings, advertising boards, billboards, picture vinyl frames, illuminated and non-illuminated, printing and pre-printing works, brochures, catalogues, calendars, visiting cards, labels, PVC folio and vinyl, dressing of business cars, souvenirs and non-standard decisions for your business, company logo.
Radio advertising, Television advertising, advertising radio and television clips, films, 3 D animation. 
Media planning and realization of an advertising campaign. 
Marketing researches.  

РЕКЛАМНА КЪЩА  
 

www.reklamnakashta.hit.free.bg, create your own web pages.